Skontaktuj się z nami
Ryan Tan

Numer telefonu : 86-13825752088

WhatsApp : +8613825752088

YAOAN pomaga producentowi włóknin meltblown wejść na nowy obszar działalności

June 6, 2020

*** Nonwoven Technology Co., Ltd, producent włóknin meltblown z polipropylenu (PP), uruchomił nową maszynę do włóknin PP Meltblown

By using YAOAN meltblown fabric machine line, *** Nonwoven Technology has been able to develop a new meltblown non-woven grade which has better barrier and mechanical properties than conventional meltblown grades. Dzięki zastosowaniu linii maszyn do wyrobu meltblown YAOAN, *** Nonwoven Technology jest w stanie opracować nowy gatunek włókniny meltblown, który ma lepszą barierowość i właściwości mechaniczne niż konwencjonalne gatunki meltblown. This new meltblown grade was initially launched for filter applications and now it is developing it for further business growth. Ta nowa gama meltblown została początkowo wprowadzona do zastosowań filtracyjnych, a teraz rozwija się w celu dalszego rozwoju firmy.

With consumers placing a high emphasis on health and hygiene, the fabrics for indoor and outdoor use are growing in popularity. Ponieważ konsumenci kładą duży nacisk na zdrowie i higienę, tkaniny do użytku wewnątrz i na zewnątrz zyskują na popularności. The single filaments possible with Irgatec are thinner, stronger and more flexible than those of existing technology. Pojedyncze włókna możliwe w przypadku Irgatec są cieńsze, mocniejsze i bardziej elastyczne niż w istniejących technologiach. The resulting stronger fabric improves cleaning efficiency compared to existing materials like paper, spunbond non-woven and conventional meltblown grades. Uzyskana mocniejsza tkanina poprawia skuteczność czyszczenia w porównaniu z istniejącymi materiałami, takimi jak papier, włóknina typu spunbond i konwencjonalne gatunki meltblown.

Meltblowing is a one-step process in which streams of molten polymer are subjected to hot, high-velocity air to produce a web of microfibers. Meltblowing jest jednoetapowym procesem, w którym strumienie stopionego polimeru poddaje się działaniu gorącego powietrza o dużej prędkości w celu wytworzenia wstęgi z mikrowłókien. The ability to form a web directly from a molten polymer without controlled stretching gives meltblown technology a distinct cost advantage over other systems. Zdolność do formowania wstęgi bezpośrednio ze stopionego polimeru bez kontrolowanego rozciągania zapewnia technologii meltblown wyraźną przewagę kosztową w porównaniu z innymi systemami. These fine fibers provide an exceptionally high surface area, suitable for multiple applications. Te drobne włókna zapewniają wyjątkowo dużą powierzchnię, odpowiednią do wielu zastosowań.

najnowsze wiadomości o firmie YAOAN pomaga producentowi włóknin meltblown wejść na nowy obszar działalności  0

najnowsze wiadomości o firmie YAOAN pomaga producentowi włóknin meltblown wejść na nowy obszar działalności  1

najnowsze wiadomości o firmie YAOAN pomaga producentowi włóknin meltblown wejść na nowy obszar działalności  2